Καταβολή οφειλομένων τελών παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης σε πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Μετά την έκδοση ΚΥΑ (Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ) για απόδοση τελών παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης, που καθορίζει τους όρους καταβολής των οφειλομένων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής ενημερώνει τους υπόχρεους ότι όλες οι υποβολές των σχετικών δηλώσεων και οι πληρωμές των τελών γίνονται νομίμως μόνο μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η υποβολή των δηλώσεων για τα έτη 2022 και 2023 έχει προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2024, χωρίς επιβολή προστίμου.  

Οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Κομοτηνής για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 2531352455 και 253152447.