ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ

Σύμφωνα με Απόφαση Δημάρχου τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κλείσουν στις 12:00 η ώρα.

Οι Παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς η προσέλευση των παιδιών είναι προαιρετική.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις , καθώς και οι πανελλαδικές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα διεξαχθούν κανονικά.