Μίσθωση δημοτικής οικοπεδικής έκτασης

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για τη μίσθωση δημοτικής οικοπεδικής έκτασης συνολικού εμβαδού 21,07 τ.μ., ευρισκόμενης επί της οδού Φιλίππου στην Κομοτηνή, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2024, να επικοινωνήσει με τον Δήμο, στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, από την Τετάρτη 6 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, στο τηλέφωνο: 25313-52455 και ώρες 08:00-15:00.