Ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY στήριξε την ανακαίνιση του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής

Η HELLENiQ ENERGY υποστήριξε έμπρακτα τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Μετά από επικοινωνία με την ομάδα έργου του ξενώνα καθορίστηκαν οι ανάγκες ανακαίνισης και εξοπλισμού.   

Η HELLENiQ ENERGY προχώρησε στην ανακαίνιση του χώρου υποδοχής του ξενώνα καθώς και στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό της αυλής με παιχνίδια, έτσι ώστε να είναι ασφαλής, ευχάριστη και λειτουργική για τα μικρά παιδιά που φιλοξενούνται στον χώρο με τις μητέρες τους.