Παίξε & Κέρδισε Δώρα– Κυκλική οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης

Το Followgreen σε ενημερώνει σχετικά με την «Κυκλική οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης», τα οφέλη της στο περιβάλλον, την ανάπτυξη και τους πολίτες.

Λάβε μέρος στο Green Mission

«Κυκλική οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης»,

& Κέρδισε μια “SCK Eψilon Φουσκωτή Σανίδα SUP”