Πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 19/03/2008

Συνεδριάζει  την Τετάρτη  19 Μαρτίου 2008 και ώρα  19.00 μ.μ, στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του Δημαρχιακού Καταστήματος, το  Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Κομοτηνής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-  Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

 1.Ψήφιση του Σχεδίου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Δήμου Κομοτηνής  της  Δημοτικής Περιόδου  2007-2010.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

   

α) κ. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Ν. 3463/2006

β) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

γ) Ολους τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων

ε) Δημοτικούς Υπαλλήλους κ.κ.:

1.      Νικόλαο Μεϊμαρίδη, Δ/ντή Διοικ/ων, Οικ/κων & Κοιν. Υπηρ.

2.      Δημοσθένη Τακά, Νομικό Σύμβουλο Δήμου,

3.      Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ-ΔΕ

4.      Ζωή Κοσμίδου, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρ. & Περιβάλλοντος

5.      Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος

6.      Ανθή Μαργιωρή, Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού

7.      Κυριάκο Τσιμπερίδη, Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου

8.      Αλίκη Ξενοδοχίδου, Υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου

9.      Ζωή Πολίτου, Αναπληρώτρια Γραμματέως ΔΣ-ΔΕ

10.     Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του γραφείου Πρωτοκόλλου, Αρχείου & Πληροφόρησης Κοινού, με τη παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.