Τροποποίηση Δημοτικού Κανονισμού Καθαριότητας

Τις προτάσεις και τη συνδρομή των δημοτών, επιζητά ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να τροποποιήσει τον Δημοτικό Κανονισμό Καθαριότητας, ο οποίος ισχύει από το 2003.

Το σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.komotini.gr και στην ενότητα «Κοινωνική Διαβούλευση / Ρόλος στον Δήμο – Λόγος στον Πολίτη», ενώ σχετική ενημέρωση ταυτόχρονα, παρέχεται και από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, κ. Κωνσταντίνου Ναλμπάντη. 
 
Οι πολίτες, μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους,   μέχρι τις 14 Μαρτίου 2008.
 
 K. Ναλμπάντης:  «Ειδικά στον τομέα της καθαριότητας,  η συνεργασία των πολιτών είναι μεγάλης σημασίας»
 
 Όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος, «ο ισχύων Κανονισμός Καθαριότητας έχει εγκριθεί  με την αρ. 432/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, oπως είναι λογικό, οι αλλαγές των συνθηκών, επέφεραν την ανάγκη αναπροσαρμογής του στις σημερινές ανάγκες της πόλης. Ως εκ τούτου, προβλέπονται νέες ρυθμίσεις, αποσαφηνίζονται κάποιες διατάξεις και αναπροσδιορίζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επ’ αυτών και στη βάση της φιλοσοφίας μας περί συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα, ζητούμε από τους συνδημότες μας να μας καταθέσουν τις απόψεις και τις υποδείξεις τους, μέχρι τις 14 Μαρτίου. Θεωρώ, πως ειδικά όσον αφορά τον τομέα της καθαριότητας, οι σκέψεις και η συμβολή των συμπολιτών μας, είναι σημαντικά αναγκαίες».