ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.269 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ

                                                                               Κομοτηνή Τρίτη  27 Σεπτεμβρίου 2022                                                                                                                                                                 Αριθμός πρωτοκόλλου: Υ.Δομ. 1515

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                     

& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ                                                                                       

    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  1                                                             

              691 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                           

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531350329

     Email : f.antoniadou@komotini.gr

                                                                       

            

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ.154/2022 απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  στην οδό Καραμπάση εντός του Ο.Τ. 269 του Δήμου Κομοτηνής.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση και βρίσκεται αναρτημένο στο γραφείο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας  της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κομοτηνής (στην οδό Δημοκρατίας αρ.1- γραφείο 301) και να υποβάλλουν ενστάσεις σε περίπτωση διαφωνίας , μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

 

                                                                                                     Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ