Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της Κομοτηνής»

Υπεγράφη σήμερα το πρωί στο γραφείο Δημάρχου Κομοτηνής η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της Κομοτηνής», από τον Δήμαρχο Ιωάννη Γκαράνη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Ιωάννη Κωνσταντινίδη,  παρουσία του Αντιδημάρχου Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δημήτρη Καρασταύρου και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δέσποινας Πάσσου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.