Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής»

Υπεγράφη το πρωί της Τρίτης 16 Ιανουαρίου στο γραφείο του Δημάρχου Κομοτηνής  η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής», από τον Δήμαρχο Κομοτηνής, Ιωάννη Γκαράνη και τον ανάδοχο, Δημήτρη Παπαδήμο,  παρουσία του Αντιδημάρχου Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δημήτρη Καρασταύρου και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δέσποινας Πάσσου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.