Εκμίσθωση του Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής, εμβαδού 14,00 τ.μ. επί της οδού Γρ. Μαρασλή 2.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλ. Βιζυηνού1) και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη   ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11η πρωινή και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών  η 12η μεσημβρινή.

            Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης μπορείτε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής – κ. Σωτήριος Ζαφειρίου  τηλ. 2531352455  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.