Διανύουμε μια έντονη περίοδο στην Ελλάδα, που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αρχίζουν να γίνονται έντονα ορατές και να μας επηρεάζουν με τρόπο, που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε τα προηγούμενα χρόνια

Οι κίνδυνοι αυτοί έρχονται να προστεθούν στο γεγονός, ότι η Ελλάδα αποτελεί μια σεισμογενή χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα, έστω και αν η περιοχή μας δεν θεωρείται μια περιοχή υψηλού κινδύνου,

1) Σχέδιο "ΙΟΛΑΟΣ" Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πυρκαγιών

2) Σχέδιο "Δάρδανος" Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

3) Σχέδιο "ΒΟΡΕΑΣ"   Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων παγετού

4) Σχέδιο "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ"  Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών