Διανύουμε μια έντονη περίοδο στην Ελλάδα, που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αρχίζουν να γίνονται έντονα ορατές και να μας επηρεάζουν με τρόπο, που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε τα προηγούμενα χρόνια

Οι κίνδυνοι αυτοί έρχονται να προστεθούν στο γεγονός, ότι η Ελλάδα αποτελεί μια σεισμογενή χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα, έστω και αν η περιοχή μας δεν θεωρείται μια περιοχή υψηλού κινδύνου,

Ο ρόλος της πολιτικής προστασίας έχει αναβαθμιστεί γενικότερα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στον Δήμο Κομοτηνής, που συνεχώς αναβαθμίζεται σε επίπεδο προετοιμασίας, οργάνωσης, αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, αλλά και τη συνεργασία μες τους αντίστοιχους θεσμικούς φορείς και τους εθελοντές της περιοχής μας.