ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα   την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 18:00΄ 

Συνημμένα